Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій
Положення про Комунальну установу Барської міської ради «Центр соціальних послуг»
Програма “Безпечне місто Бар на 2017-2018 роки”
Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури на те риторії Бар ської міської ОТГ
Про при й ня т тя за основу проекту регуляторного акту – рішення міської ради «Про встановлення ставки акцизного под атку на 201 8 рік»
Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2018 р.
засідання постійної комісії з питань соціально - економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін та інвестицій