Карта інвестиційної привабливості
Ми в соцiальних мережах
Погода в місті
Місто Бар в обличчях і постатях
СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ

Скоропис-Йолтуховський Олександр Філаретович (1880–1950) – український політичний, громадський діяч, письменник. Народився в с. Явтухи на Поділлі (тепер Деражнянський район Хмельницької області.). Походив із родини давньої барської служилої православної шляхти.

З поч. 1900-х – активний учасник українського національного руху. Належав до української студентської громади в Києві, був її чле¬ном. З 1900 р. один із активних учасників Революційної української партії. Через переслідуваннями поліції за антиурядову агітацію серед селянства в 1903 р. виїхав до Австро-Угорщини, зокрема у Львів. Звідти він підтримував зв`язки із РУП, займався організацією видавництва і транспортуванням нелегальної літе- ратури у Наддніпрянщину. З січня 1905 р. – один із керівників української соціал-демократичної спілки.

У 1906 р. за участь у несанкціонованих виборчих зборах до 2-ї Державної Думи заарештований і засланий у Сибір, звідки втік за кордон. З 1908 р. жив у Австрії. Під час Першої світової війни 1914–1918 разом з В. Дорошенком, А. Жуком, М. Меленевським належав до президії Союзу визволення України, представник СВУ в Німеччині, заступник голови Загальної української ради.

За активної участі Скорописа-Йолтуховського у Німеччині українців-військовополонених з російської армії розміщено в окремих таборах, де проводилася широка організаційна допомога, культурна і національно-виховна робота. З січня 1918 р. Олександр Філаретович за дорученням Української Центральної Ради займався організацією військ, частин з полонених українців у Німеччині та Австрії, сприяв формуванню дивізій Сірожупанників і Синьожупанників.

З березня 1918 р. займав посаду губернського комісара, за Гетьманату П. Скоропадського – призначений губернським старостою на Холмщині, Підляшші й Західної Волині, представляв Україну як дипломат у Австрії. Після окупації польськими військами західноукраїнських земель заарештований у Бресті та інтернований.

З 1920 р. жив у Берліні. Належав до провідних діячів об’єднання українських монархістів – Українського союзу хліборобів-державників. У 1926 р. О. Скоропис-Йолтуховський став співзасновником Українського наукового інституту в Берліні. Автор праць: «На переломі», «Значення самостійної України для європейської рівноваги», «Мої злочини» та ін. Заарештований у 1945 р. в Німеччині радянськими спецслужбами. Помер у 1950 р. на засланні.


Фото - Українська дивізія Синьожупанників, сформована Скорописом-Йолтуховським

 <<<